Mục đích :

Tiếp nhận và đăng tải tin tức, ý kiến và bài vở, mà nếu tư tưởng      được đem ra áp dụng có thể giúp cho
Việt Nam trở thành một nước phú cường trong tự do dân chủ, nhưng không phải lệ thuộc vào kinh tế hay
chính trị của ngoại bang; tự do dân chủ mà không đưa đến chia xẻ đất nước như trường hợp nước Nga
Sô hay Yougoslavia; rồi lại huynh đệ tương tàn.

Bài vở để đăng xin vui lòng gởi về
Vietnamnewtime@yahoo.com hay webmaster@vietnamnewtime.com

Xin dùng M.S. WordPad  để đánh chữ Việt, với Unicode keyboard, (save as  .rtf  file type) giới hạn bài cho ý
kiến là 3 trang, bình luận, tranh luận 5 trang, các tiểu sử, hồi ký, truyện chia ra làm nhiều chương, mỗi
chương độ 6 đến 8 trang. Bài có thể viết bằng Việt, Anh hay Pháp ngữ.
( Website designer: Webmaster@VietnamNewtime.com   12, 2003.)
========================================================
06/2015 :
 Trung Cong se chiem toan the The Gioi (HTML format)
06/2015   Trung Cộng sẽ chiếm toàn thể Á Châu
02/2012:  Luật Sư tại Việt Nam hành nghề ra sao?
04/2011:  Từ Darwin,  Karl Marx  tương đồng  - đến Tư Bản và Cộng Sản.
03/2911   Sách Phật Học Thực Tiễn và Thiền phát hành vào năm 2003.  (PDF format)
11/2010:  
Comment về Thuyết "Trung Lập cho VN để chống Trung Cộng"-
11/2010: Trả lời sự đánh giá: Tại sao người VN lại kém như vậy.?
05/2010: Hồi Ký ngày 30 tháng Tư 1975, Việt Nam - 35 năm sau.
07/2009: Dân Chủ Hoa Kỳ vói các đảng Cộng Hòa, Dân Chủ, và đảng Tư Bản lobby
06/2009: Hai bài viết về Thích Chân Quang.  (06/2009)
06/2008: Bài giảng của Thích Chân Quang và các chỉ trích:
05/2008: Dùng website để nhục mạ, giả mạo, vu khống, hay phạm luật.
05/2008:  Phần 3  - Tổng kết chuyến du lịch VN cuối năm 2007.
02/ 2008: Tản Mạn du lịch VN:  Hành trình ra miền Bắc và Hà Nội.
02/2008: Tản Mạn về chuyến thăm Việt Nam cuối năm 2007. (kỳ2)
Vũng Tầu, Nha Trang, Đa Lạt.
12/2007: Tản Mạn một chuyến thăm Việt Nam cuối năm 2007.  
12/2007:  Ý kiến dùng camera để bảo vệ an toàn giao thông.
10/2007 : Biểu Tình của dân oan Khiếu Kiện tại Việt-Nam.
06/2007 :
02/2007 :
Cách dùng tiếng Việt có dấu trong e-mail.
02/2007 : Tan man ve mot cuoc Du Lich Trung Quoc (Feb 2007)
12/2006: Học Thêm, Dậy Tư Thêm là nguồn gốc của tiêu cực. ( Dec 18,2006)
10/2006 :
Ý kiến về việc độc quyền xuất bản sách giáo khoa của NXB Giáo dục.  (17 Oct 2006)
7/2006:  Dan chu la gi? (  xin xem phia duoi  2/2005).
7/2006 :  
Thi trắc nghiệm là giải quyết sự  thi cử gian lận.
4/2006-   Năm 2006:  Đại Hội CS Trung Ương X và  vụ PMU 18.
4/2006- Phải có Mã Số An Ninh Xã Hội để ngăn ngừa tham nhũng và nạn trốn thuế.

Tháng 7,2005 :  1-  Tham Nhũng trong Công Ty Điện Lực quốc doanh Saigon.

Tháng 3. 2005 - Anh Bùi Văn Chấn, luật gia, lý thuyết gia về Tôn Giáo vừa từ trần ngày 1 tháng 3, 2005 tại
Houston, Texas. Xin xem chi tiết tại
website charlienguyen  hay  home.earthlink.net/~charlienguyen  hay
home.comcast.net/~charlieng
,  hay  giaodiemonline.com

Tháng 3, 2005.  1- Chuyện lạ VN : Hai người tố cáo Thẩm phán nhận hối lộ lại bị truy tố!

Tháng 2,2005.
1-
Dân chủ là gì? Nguồn gốc và nghĩa thực? Tiên đoán.
2- Tham Nhũng tại VN và Hoa Kỳ . (phần 1).  

Tháng 9,2004- 1-  Làm thế nào mà bài trừ tham nhũng.

Tháng 6, 2004
1-
Nghị định Chính Phủ tiếp tay cho độc quyền giá thuốc và tham nhũng.
2- Cần có Luật 'Qui Tam' để cứu nước

Tháng 3,2004
1-
Giá thuốc Tây và thị trường tự do.
2-Chuyện 'Ai muốn đi tàu không vé' tại Việt Nam.

Tháng 1, 2004
1-
Làm sao cho các hội từ thiện được thêm tiền.
2- Cần đổi "Quyền sử dụng đất" lại là "Quyền sở hữu nhà đất".
3- Làm sao diệt trừ tham nhũng tại các phi cảng Việt Nam?

Tháng 12, 2003
1-
Phật Học Thực Tiễn, Như Tâm -  sách gồm 12 chương
2- Xây dựng một ngôi Chùa dân chủ
3- Dùng tiếng Việt không cần dấu trong e-mail : New  Télex  ; mà không cần bộ
gõ... máy nào cũng xài được.
You need Java to see this applet.
Counter
Việt Nam Thời  Mới
( www.VietnamNewTime.com )